2020, május 31, vasárnap
   
Betűméret

Állami szintű mulasztások - A köztársasági polgári jogvédő 2016. évi jelentése

b_240_180_16777215_0_https___emlekmento.com_ckfinder_userfiles_images_irat_iratba.pngSaša Janković köztársasági polgári jogvédő 2017. február 7-én lemondott tisztségéről, mivel jelöltette magát a 2017. április 2-ai szerbiai elnökválasztáson.[1]  Így a 2016. évi jelentést 2017. március 15-én a helyettese, Miloš Janković terjesztette a szerbiai parlament elé.[2]

A nemzeti kisebbségi jogok területén a köztársasági jogvédő 2016-ban[3] 99 bejelentést kapott, amelyekben 104 jogsérelemre mutattak rá. Az összesen 35 eljárás közül 5 rövidített ellenőrzési eljárásban tett ajánlással fejeződött be. A többi esetben az jogvédő ellenőrzési eljárást folytatott, és 9 ajánlást tett, ezek közül 8 esetben eljártak, egy esetben pedig nem.
A köztársasági ombudsman szerint állami szinten a nemzeti kisebbségi jogok területén a következő hiányosságok tapasztalhatók:
1.      A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére meghozott cselekvési tervben előirányzott tevékenységek nem valósulnak meg az előírt határidőkben;
2.      Nem került elfogadásra a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény módosítása, habár az a cselekvési tervvel 2016. második negyedévére volt előirányozva;
3.      A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának használata továbbra sem valósul meg törvényesen és szabályosan, a káderek elégtelen száma és szakképzetlensége, valamint pénzhiány miatt;
4.      A romák társadalmi bekapcsolódása stratégiájának elfogadása után egy évvel nem került elfogadásra a végrehajtására vonatkozó cselekvési terv;
5.      A roma kérdések koordinátorainak munkajogi kérdése továbbra sincs megoldva;
6.      A Művelődési, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium az illetékes szervek számára nem fejlesztette ki a megelőző és időbeli eljárási mechanizmusokat az iskolai szegregációnak, mint a nemzeti alapon történő megkülönböztetés formájának a megelőzésére;
7.      A Művelődési, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium nem hozott törvénynél alacsonyabb rendű aktust, amely részletesebben rendezné a kétnyelvű oktatásnak, mint a nemzeti kisebbségi oktatás egyik modelljének a megvalósítását;
8.      A Művelődési, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium nem hozott törvénynél alacsonyabb rendű aktust, amely rendezné a szerb, mint nem anyanyelv oktatásának új standardjait, amikor az oktatás nemzeti kisebbségi nyelven folyik.[4]   
 
Az ombudsmani jelentés felhívja a figyelmet, hogy „a nemzeti kisebbségi cselekvési terv
alkalmazásának már az első évében jelentős késés mutatkozik a tervezett tevékenységeknek, különösen azoknak a megvalósításában, amelyeknek fejleszteniük kellene a törvényes keretet”[5] a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésére. 
            – A polgári jogvédő évek óta rámutat azokra a rendszerbeli problémákra, amelyek ellehetetlenítik a nemzeti kisebbségek nyelv- és íráshasználati jogának teljes élvezését. Ezek az okok elsősorban a káderek szakképzetlenségében és/vagy hiányában, valamint a pénztelenségben rejlenek; abban, hogy közigazgatási szervekben dolgozók nem fogják fel a jog anyanyelven való megvalósításának jelentőségét, valamint abban, hogy a nemzeti kisebbségek számára hiányoznak a jogaikról és azok megvalósításának módjáról szóló hozzáférhető információk – olvasható az ombudsman jelentésben.[6]
            A jelentéssel felölelt időszakban befejeződött a helyi rádió- és TV-állomások magánosítása. Ezek között jelentős számban vannak olyanok is, amelyek tájékoztatási és más műsorokat sugároztak nemzeti kisebbségi nyelveken. Annak ellenére, hogy a médiatörvények számos védő rendelkezést tartalmaznak a magánosítás következményeinek enyhítésére, a tájékoztatásról és a médiáról szóló törvény pedig a nemzeti kisebbségi nyelveken való tájékoztatást közérdekként fogalmazza meg, amely három módon valósul meg,[7] már most ismeretesek azok a problémák és akadályok, amelyek nehezítik  a nemzeti kisebbségi nyelveken történő tájékoztatás és a megfelelő, valamint hatékony nemzeti kisebbségi tájékoztatási rendszer megvalósítását, ami a polgároknak érdekükben áll, valamint összhangban van a Szerb Köztársaság szükségleteivel és lehetőségeivel. Emiatt a polgári jogvédő külön jelentést készített a nemzeti kisebbségi nyelveken való tájékoztatásról a privatizálás után, hogy idejekorán felhívja az illetékes állami szervek figyelmét a törvényhozási és intézményes intézkedések meghozatalának szükségességére a terület állapotának fejlesztése érdekében – közli a jogvédő.[8]
            A jelentés utal arra is, hogy „két évvel a törvény elfogadása után[9] a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) nem biztosított új műsorokat a nemzeti kisebbségek nyelvén. Továbbra sem ismeretes, milyen módon lesz rendezve azoknak a médiáknak a fenntartása, amelyek alapítói a nemzeti tanácsok”.[10]
 
A nemzeti kisebbségi jogok területén a Köztársasági Polgári Jogvédő 2016-ban 99 tárggyal foglalkozott. Ezek közül 95 a polgárok panasza volt, 4 esetben pedig a jogvédő saját kezdeményezésre járt el. Tavaly ezeknek a tárgyaknak a száma 16,8%-kal volt kevesebb, mint 2015-ben (amikor 119 tárgy ilyen tárgy volt), az összes tárgynak pedig mindössze az 1,58%-a volt.[11]
            A 99 tárgy közül az ombudsman 61 ügyet fejezett be:[12] 
  
A panaszok eredménye
 
Száma
 
Százaléka
Alaptalan panaszok
29
47,57%
Elvetett panaszok
23
37,71%
Tárgyak, amelyekben a rövidített eljárás során ajánlás készült
 
5
 
8,19%
A jogvédő közleményt adott ki
 
2
 
3,28%
A konkrét eljárás alapján hozott ajánlás
 
1
 
1,64%
A polgári jogvédő véleménye
 
1
 
1,64%
Összesen
61
100%
 
            A jogvédő a nemzeti kisebbségek külön jogai csorbulásának ezt a 86 esetét vette nyilvántartásba:[13]
 
A jogsérelem fajtája
Száma
Százaléka
A romák külön jogai
43
50%
A nemzeti alapon történő megkülönböztetés tilalma
 
17
 
19,77%
A nemzeti kisebbség nyelv- és íráshasználati joga
 
10
 
11,63%
A közügyekben való egyenrangú részvétel
 
6
 
6,98%
Az anyanyelven való oktatás
 
4
 
4,65%
„Jogilag nem látható személy” panasza
 
1
 
1,16%
Anyanyelvi tájékoztatás
 
1
 
1,66%
A személynév közokiratba való beírásának joga
 
1
 
1,16%
A nemzeti tanács közvetlen választásának joga
 
1
 
1,16%
Egyéni nemzeti kisebbségi jog
 
1
 
1,16%
Anyanyelvi műalkotási jog
 
1
 
1,16%
Összesen
86
100%
 
            A nemzeti kisebbségi jogok területéről a legtöbb panasz a helyi önkormányzatok (28,21%), a minisztériumok, valamint az intézmények és egyéb közszolgálatok (17,95-19,95%), közvállatok és más szervek (11,97-11,97%) munkájával kapcsolatban érkezett. A többi panasz a köztársasági ügynökségek, igazgatóságok, alapok és az igazságügyi szervek (3,42-3,42%), a legmagasabb köztársasági szervek (1,71) és a nemzeti tanácsok (0,85%) munkájára vonatkozott.[14]
 
Az adatok és a gyakorlat alapján arra a megállapításra lehet jutni, hogy a polgári jogvédőknek Szerbia jogrendjében többnyire a kirakatszerv szerep jutott.
A legnagyobb probléma az ombudsman-jelentésekkel kapcsolatban talán mégiscsak az, hogy a két képviselőház általában csak tudomásul veszi/elfogadja, de nem nyit róluk érdemi vitát, és intézkedéseket sem foganatosít a felmerült problémák megoldása/rendezése érdekében. A szerb parlament például a köztársasági ombudsman 2014. és 2015. évi jelentését még csak napirendre sem tűzte.[15]
A 2016. évben a köztársasági (89 foglalkoztatott?!)[16] 154.621.240,66 dinárjába került az adófizetőknek.[17]
A köztársasági jogvédő tavalyi jelentése 375, a 2015. évi pedig 336 oldal terjedelmű,[18] aminek az anyagi vonzatairól is el kellene gondolkozni. Jelentései cirill és latin betűvel is olvashatók, és több nyelven – időnkét magyarul is – íródtak.[19]
A költségeket is figyelembe véve, mielőbb módosítani kellene a polgári jogvédők illetékességi körét, ami magába foglalja az ajánlások alkalmazásának a kötelezővé tételét, és a szankcionálást is. Ehhez azonban politikai akaratra is szükség lenne.
 
Újvidék, 2017. március 28.
BOZÓKI Antal

.

Megosztás

Hozzászólások   

 
0 #1 Franz Lutzy Y-m-d H:i
"2016-ban 99 TÁRGGYAL foglalkozott. ... Tavaly ezeknek a TÁRGYAKNAK a száma 16,8%-kal volt kevesebb, ... (amikor 119 TÁRGY ilyen TÁRGY volt), az összes TÁRGYNAK pedig mindössze az 1,58%-a volt.
A 99 TÁRGY közül az ombudsman 61 ügyet fejezett be:
...
TÁRGYAK, amelyekben a rövidített eljárás ..."
ÜGGYEL, ÜGYEKNEK, ÜGY, ÜGY, ÜGYNEK, ÜGY, ÜGYEK!
Szerb--magyar nagyszótár, PREDMET címszó, 4. jelentés (iur, azaz: a jogban): ÜGY

A vöröshagymát, vörösbort sem mondjuk FEKETÉ-nek, csak mert a szerbben a nevük CRNI luk, CRNO vino, vagy a kövér betűt ZSÍROS-nak, csak mert a szerbek számára az MASNO slovo. A SZALMAözvegy nálunk nem FEHÉR (ld. BELI udovac). "Ne izgasd magad" helyett nem ezzel a fordulattal élünk: NE SZEKERCÉZD MAGAD, holott szerbül szó szerint így van (?): NE SEKIRAJ SE :-)
Ugyanígy a FIZIČKO lice sem 'FIZIKAI', hanem: TERMÉSZETES személy (angolul, németül is: NATURAL person, NATÜRLICHE Person, csak franciául: personne PHYSIQUE).
Idézet
 

A nap idézete

„Tévedés azonban azt gondolni, hogy aki kitart magyarsága mellett, azt mindenki elhagyja. Nem mindenki. Először is vagyunk már néhányan, ha szétszórtan is, de szellemileg csoportba verődve, akik nem hagyjuk cserben sem egymást, sem a magyar ügyet. Másodszor pedig, ami a legfontosabb: az Úristen sem hagy el, hanem mellettünk van!”

/Wass Albert/

 

Utolsó hozzászólások

 • Tamas Tamas 2017.05.11. - 03:44
  Az agresszió folyamatosan növekszik az IQ csökkenésével. Na mármost,ha figyelembe vesszük,hogy az ...

  Bővebben...

   
 • Dr. Udriga Marcantonio Dr. Udriga Marcantonio 2017.05.10. - 21:04
  "egy helyesírási hibát tartalmazó plakáton" Tudniillik olyan önálló magyar szó, hogy 'össz' nincs.

  Bővebben...

   
 • Dr. Udriga Marcantonio Dr. Udriga Marcantonio 2017.05.09. - 00:59
  "hatalomtartók" (vlastodršci) = hatalomgyakorló k, uralkodó elit

  Bővebben...

   
 • Tamas Tamas 2017.05.08. - 20:32
  Le kell hülyíteni a lakosságot az újmigránsok szintjére, hogy ne legyen számukra megalázó amikor majd ...

  Bővebben...

   
 • Tamas Tamas 2017.05.08. - 20:27
  A 18.8t arany kb. 65euro/koponyár a jön ki ha szerbia lakosságát 10 milliónak vesszük...tehát rohadt ...

  Bővebben...

Bejelentkezés:

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.

EU Cookie Directive Module Information