2017, november 19, vasárnap
   
Betűméret

ARC plakátkiállítás - szuggesztió-elemzés

Immáron 15. alkalommal került megrendezésre az ARC plakátkiállítás a Felvonulási téren. Idei mottójuk: Te miben hiszel? Már maga a mottó is egy szélső-liberális sugalmazás, miszerint mindenki másban hisz. A képeket végignézve hamar fel lehet ismerni, hogy az alkotók zöme miben hisz, milyen „vezérelv” irányítja „művészetüket”. Nézzük hát meg egyenként, hogy mit tartogat számunkra ez a fajta plakátművészet!

A leghátborzongatóbbakat felsorolva: vallásellenesség, hagyományellenesség, magyarságellenesség és gyűlölet, történelemhamisítás. Ha éppen nem az „ellenesség” formájában jelenik meg az elvtelenségük, akkor az elviccelés, elbagatellizálás módszerével támadják ősi múltunkat és értékeinket. Tipikusan az az ember „alkot” ilyeneket, akinek nincs önálló léte. Önmagát, csak valami ellenében képes tételezni, ez okból a legritkább esetben sem képes pozitív valóságokat megjeleníteni. Abba a szélsőbaloldali hadrendbe ágyazódik bele, ami a nemzetek közti különbségek eltörlésén fáradozik, karöltve az emberek közti különbségek elsorvasztásával, ezzel létrehozva a „leviatánt”, a szörnyállamot és az emberalatti-embert, a lakosságot. Nem kell más csak pénz, a gyomor tele legyen az ízek káoszával, az ágyék pár órácskára megnyugodjék, hogy aztán újult erővel törjön a semmi felé. 

Kackiás magyar bajuszt viselő ördög, a magyar szent koronával fején. Egy ilyen képért az a minimum, hogy száműzték volna a „művészt” a Magyar Apostoli Királyság területéről. Királyaink szerencséjükre nem élhették meg a szivárvány színeiben tetszelgő, buziskodó fertőt, de ha látták volna, biz' Isten rögtön kilökte volna a szervezetük.

E kép magáért beszél. Mindenkinek jobb volna, ha a kép készítői nem vetítenék ki saját szexuális aberrációikat. A szél egyértelműen országunk bitorlóinak kénszagú, földalatti barlangjából fúj, irigyek. Dicső múltunk sosem lesz az övék, így nemtelen módszerekkel mocskolják.

A divat is egyfajta hit, csak nagyon alacsonyrendű. Lehet hinni Hello Kitty-ben, de milyen perspektívái vannak egy effajta „hitnek”? A keresztben, Krisztusban való hit óriási távlatokat nyit meg, megnemesíti a hívőt. Átlátunk a posztmodern szitán, nem csupán az összehordott jelképek előjele más, hanem minőségi különbségeket jelenítenek meg. Az árpádsávos zászló égisze alatt a magyarság és Királyságunk minden tagjának felemelése volt a cél. Az EU összeugraszt és elvenne mindent, mi normális (magyar) emberré tesz. Miután Faust eladta lelkét az ördögnek látá, hogy nincs árnyéka. E „műért” felelősek, ha belenéznének a kép közepén lévő tükörbe megrémülnének, hogy nem látnak semmit...

Újabb keresztényellenes kép a föld alól. A szentek glóriája egy koronás, palástos hüllő feje körül. Gondolnám, Krisztust akarják vicc tárgyává tenni (szív-szeretet), de megint csak arról árulkodnak, hogy hüllő létszinten tengődnek. Borzasztó élet lehet az övék, felesküdve a normalitás ellen, szeretetlenségben. Ha gyóntatópap volnék azt tanácsolnám, hogy mondják el tízezerszer a Hiszekegyet, bér félő, rajtuk már az sem segítene.

Miként lehet egy ilyen pozitív és igaz mondattal, a mondat tartalmának tökéletesen ellentmondó hatást elérni? Hát így! Ördögien hatásos manipuláció! Mintha magyar büszkeség alapvetően nem létezne, azt úgy kellene bebiflázni, hogy - hamis, mert betanult - valósággá váljon. Nagyon is létezik, mikor legnagyobb eleink cselekedeteivel azonosulok, nem csupán büszkévé válok, hanem ez fokmérője lehet saját emberi létem súlyának. Képes lennék-e például akár meghalni az Igazságért, vagy ősi földem védelméért?! A kép kiagyalói azon fáradoznak, hogy ez még csak fel se merüljön.

A manipuláció visszafelé is elsülhet. Itt pont ezt látjuk, mert egy gólyát sosem fogja az érdekelni, hogy mennyi pénzt lehet itten keresni, ha törik, ha szakad hazajön. Sok magyar elindul a pénz nevezetű délibáb felé nyugatra, de mivel szívének-lelkének egy darabját itt hagyja, egy idő múlva visszajön, mert ráébred, nem élhet nélküle. ARCtalanékkal szolidáris körök fáradozhatnak bár azon, hogyha itt maradunk, éhen halunk. Mi mégis ITT fogunk éhen halni!

Jól szórakoznak azon, hogy milyen mélyre sikerült letaszítani országunkat és a magyar embert. Ám magyarnak lenni egy ősi, benső valóság. Felébredhet, és ha Isten is úgy akarja, fel is fog ébredni!

A kép azt akarja sugallni, hogy aki Jobbik követő lesz, elembertelenedik. A Jobbik sem tökéletes, de bőven képvisel fényt, az összes többi sötét horda ellenében.

Ezt a képet pozitívan is lehet értelmezni. A magyarságtudat túllép országhatárokon, nyelvi névformák nem csorbítják. Mi szeretjük őket, hiába választ el egy művi módon meghúzott határvonal. Még sincsenek magyar hatályon kívül, mert ápolhatják hagyományainkat, beszélhetnek, olvashatnak magyarul, még ha ez sokszor nehéz is a Trianon óta felébresztett művi gyűlölet, a környező nemzetek lelkének mélyén nyugvó lelkiismeretfurdalás következtében.

Az „égi ember”, aki a sors hatalmai fölé kerekedett. Nem érinti már meg semmilyen borúság, vagy éppen háború. Nem szerencse kérdése, tudatosan oldódott el ettől a kényszerítő közegtől. Szabad, mint a kalitkából kiröppent madár...

A kép apropója Bayer Zsolt egy írása a homoszexualitás ellen. Ugyanezt a történetet írja le, ember helyett patkányokkal. Alapvetően helyes törekvés a buzilobbi ellen harcolni, de az ember nem állat, „egyedszám” ide, vagy oda. Mindent lehet felülről és alulról nézni, sajnos Bayer ez utóbbiban jeleskedik, és a kép készítőinek sem sikerült e csökött szemléleten túllépni.

Láttunk már egy hasonló szuggesztiót, a módszer ugyanaz. „Szegény gyerek radikális szülőkkel rendelkezik, akik - mint az arcán látszik - beleverték a tananyagot.”

Két ősi szimbólum. Baloldalon a vonal látható a föld és a halál jelképe, száma a kettes, a megtörtség, szembenállás és viszály száma. A jobboldali kör, az „egy” jegyében az egység, teljesség szimbóluma alapvetően. A kép címe: Minden egy folyamat része. A szimbólumok által megjelenített folyamatot a Biblia nyomán lehet a legkönnyebben megérteni. A kör Ádám és Éva egységben a Paradicsomban, tökéletes harmóniában, békében. Megjelenik a vonal kígyó formájában, viszályt szít és elhozza a szenvedésteli születést, a szükséget és a halált. Ám van visszaút, nincs vége a „folyamatnak”. A helyesen megvalósított házasságban újra eljöhet a béke. Ezt a kör középponttal fejezi ki, ahol a középpont a férj, mint „mozdulatlan mozgató” uralja feleségét a kört, a „perifériát”. Ugyanez jelenik meg a japán zászlón, ahol a Császár a középpont, a Napisten földi helytartója, népe pedig az általa uralt periféria. „Az uralkodó lénye olyan, mint a szél, a nép lénye olyan, mint a fű. Ha a szél fúj, a fűnek meg kell hajolnia.” A képen e harmadik szimbólumot nem látjuk, sőt! Itt nemhogy nincs pont a kör közepén, de a vonal a perifériára került. Bizonyos szempontból érthető, mert nem véletlen az, hogy a kígyó Évát kísértette meg. Ádámnál sosem ért volna célt, de tudta Évát meggyőzve sikerülhet e gonosz cselvetés. A kérdés csak az, hogy miért vonzódik ennyire a kép készítője a perifériához, és mi okból vonzódik ennyire a halálhoz? Az is lehet, hogy a periféria uralmát hirdeti, és helyesen látja meg az elkerülhetetlen véget e folyamat végén.

A kontraszt

Lehetett találkozni jó pár pozitív tartalmú képpel, szükség volt a kontrasztra a drámai hatás elérése végett.

Ilyen szubjektív lény az ember. Bár életünkben nem láttunk bálnát csupán képen, vagy a TV-ben, mégis az értük való szorongás egy fél életet képes megmételyezni.

Jogos felvetés! Még harminc év és tényleg elérjük Orwell: 1984 című regényében leírtakat.

Szerencsére a család intézményét most nem támadják.

Amíg mondjuk Németországban az emberek szemét pénzzel, jóléttel fedik el, addig Magyarországon a létminimumon, vagy az alatt tartják az embereket, hogy erejüket a létért való küzdelem kösse le. Se idejük, se erejük ne legyen fellázadni azok ellen, akik dőzsölnek és a gazdasági nyomort tudatosan tartják fenn. Hogy a szellemi nyomort ne is említsük...

Konklúziónak csupán annyit: reméljük, hogy - valami isteni csoda folytán - jövőre csak a normalitás szűkös ösvénye mellett felsorakozó plakátokat állítják ki.

Takács Gergely Márton

alfahir.hu

.

Megosztás

Önnek ájánljuk:

A nap idézete

"A hazaszeretet egy nemzetben az, ami a testben az egészség! Attól naggyá nő, anélkül elsorvad. Hazaszeretet nélkül nincs Nemzet, csak horda. A nagy nemzeteket az tette naggyá. A hazaszeretetet nem lehet magyarázni, mint nem lehet az egészséget, ami nélkül meghal a test. Mibelőlünk, magyarokból, – hát nem veszitek észre?! – hogy évtizedek óta próbálják azt kilopni, és vele egyetlen erőnket, a lelkünk önérzetét! Egyforma nemzeti kincsünk a vagyonunk, az eszünk, a becsületünk és az időnk! Ezeket a kincseket lopjuk mi meg mindennapi, apró hazaárulással!"

/Jászai Mari/

 

Utolsó hozzászólások

 • Tamas Tamas 2017.05.11. - 03:44
  Az agresszió folyamatosan növekszik az IQ csökkenésével. Na mármost,ha figyelembe vesszük,hogy az ...

  Bővebben...

   
 • Dr. Udriga Marcantonio Dr. Udriga Marcantonio 2017.05.10. - 21:04
  "egy helyesírási hibát tartalmazó plakáton" Tudniillik olyan önálló magyar szó, hogy 'össz' nincs.

  Bővebben...

   
 • Dr. Udriga Marcantonio Dr. Udriga Marcantonio 2017.05.09. - 00:59
  "hatalomtartók" (vlastodršci) = hatalomgyakorló k, uralkodó elit

  Bővebben...

   
 • Tamas Tamas 2017.05.08. - 20:32
  Le kell hülyíteni a lakosságot az újmigránsok szintjére, hogy ne legyen számukra megalázó amikor majd ...

  Bővebben...

   
 • Tamas Tamas 2017.05.08. - 20:27
  A 18.8t arany kb. 65euro/koponyár a jön ki ha szerbia lakosságát 10 milliónak vesszük...tehát rohadt ...

  Bővebben...

Bejelentkezés:

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.

EU Cookie Directive Module Information